Nasze Projekty!
Polecamy!
Partnerzy i sponsorzy


zmień rozmiar tekstu:

UTW za granicą


Jubileusz 15-lecia Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie

30 stycznia 2010 r. Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie świętował swoje 15-lecie. Święto odbyło się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Składało się z dwόch części.
W pierwszej, uroczystej akademii, sprawozdanie rektora Uniwersytetu doc. dr. Ryszarda Kuźmo oraz prezesa Zarządu Jerzego Grygorowicza, wystąpienie gości, wręczenie odznaczeń najbardziej zasłużonym i aktywnym słuchaczom tej uczelni.
W drugiej – spotkanie i biesiady przy lampce wina, wystąpienie zespołu artystycznego słuchaczy oraz kapeli „Świętojańskiej” z Sużan miejscowości kołoWilna.
Przybyłych na uroczystość registrowano, wręczano znaczki okolicznościowe, specjalnie zamόwione i zrobione w specjalistycznej firmie.
Uroczystość rozpoczęła się ze słόw wstępnych i sprawozdania rektora tej placόwki doc. dr. Ryszarda Kuźmo. W swoim przemόwieniu rektor opowiedział o historii powstania PUTW, wyłuszczył najbardziej charakterystyczne momenty z życia i działalności Uniwersytetu, podkreślił znaczenie wspόłpracy z bratnimi UTW z Poslki i UTW przy SGH w Warszawie, Radomia, Bydgoszcza, Słupskiem, Olsztynem, Suwałkami.
Scharakteryzował pracę Zarządu i poszczegόlnych słuchaczy. Opowiedział o wycieczkach edukacyjnych i wystawach organizowanych przez słuchaczy PUTW, o świętach i jubileuszach przeprowadzonych przez Uniwersytet. Zaznaczył wspόłpracę z Fundacją dla Uniwersytetu Jagielońskiego i kontaktem z Aldoną Gibalską, ktόra wystąpiła z wykłademm dla słuchaczy PUTW w Wilnie oraz przysyła pożyteczne dla seniorόw czasopisma „Jestem w formie”.
Minutą ciszy byli wspomnieni ci słuchacze, ktόrzy odeszli na „wieczne studia”. Mόwił o trudnościach materialnych i finansowych, z ktόrymi się boryka Uniwersytet. Nakreślił plan działalności PUTW na przyszłość.
Prezes Zarządu PUTW Jerzy Grygorowicz podziękował niektόrym UTW z Polski za wsparcie Uniwersytetu w postaci aparatury nagłośnieniowej i urządzeń komputerowych.
Zespόł artystyczny przedstawił inscenizację piosenki „Tam na błoniu błyszczy kwiecie” wykonaną przez słuchaczkę Leonardę Lewicką i rektora Uniwersytetu Ryszarda Kuźmo.
Męska grupa słuchaczy wykonała kilka piosenek: „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, „Choć burza huczy wkoło nas”. Wnukowie prezesa Zarządu Jerzego Grygorowicza recytowali wiersze. Program wykonany przez słuchaczy, a szczegόlnie wystąpienie duetu oklaskiwała widownia.
Potem były wystąpienia gości. Prezes-dyrektor Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. St. Moniuskzi p. Apolonia Skakowska w bardzo ciepłych słowach opowiedziała o ścisłej wspόłpracy Centrum Kultruy Poslkiej z PUTW. Podziękowała kierownictwu za dobrą organizację przedsięwzięć. Gratulację złożyli przedstawiciel Ambasady RP na Litwie, Poseł na Sejm, prezes ZPL Michał Mackiewicz podkreślił dużą wagę Uniwersytetu w życiu nie tylko kulturalnym, lecz i politycznym Polakόw na Wileńszczyźnie. Mer rej. Solecznickiego Zdzisław Palewicz powiedział, że on jest bardzo zadowolony z działalności PUTW, ponieważ do Uniwersytetu uczęszczają również mieszkańcy z rejonu Solecznickiego, a ta placόwka naukowo-dydaktyczna ma pełno inwencji, co integruje starsze pokolenie Wileńszczyzny.
Prof. Bogumił Grużewski – dyrektor Instytutu pracy i badań socjalnych na Litwie w swoim przemόwieniu podkreślił, że on nie raz miał tu wykłady i zajęcia seminaryjne i jest zachwycony energią i pomyśłowością słuchaczy tego Uniwersytetu.
Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie Jόzef Kwiatkowski powiedział, że wielu słuchaczy PUTW to byli pedagodzy, ktόrzy zapisali się osiągnięciami na rzecz polskości, a teraz rόwnież działają w PUTW i są wolontariuszami progresu i uzupełniają swoją wiedzą na wykładach PUTW, czyli nadal rosną i działają dla dobra Wileńszczyzny.
Miał przemόwienie prezes akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie Czesław Wojniusz, ktόry powiedział, że wspόłpracuje już przez dłuższy czas z PUTW, organizując w Olsztynie integracyjne spotkania kresowych UTW.
Goście z Radomia podkreslili, że ponad 7 lat wspόłpracują z PUTW i sa bardzo zadowoleni ze wspόłpracy.
W holu DKP była eksponowana wystawa przez członka zarządu Stefanię Kuźmo odpowiedzialną za Dział Kultury, na ktόrej była wsytawiona 18-tomόw kroniki pracy PUTW zebraną i oformiona przez członka zarządu kronikarkę Irene Rymsoznek.
Na świętowanie 15-lecia przybyli także ci słuchacze, ktόrzy z rόżnych przyczyn chodzić obecnie na zajęcia Uniwersytetu nie mogli, ale przybyli na tą uroczystość.
biale.JPG

strona główna kontakt forum statystyka