Nasze Projekty!
Polecamy!
Partnerzy i sponsorzy


zmień rozmiar tekstu:

Fundacja dla UJ


szef.jpg Marek Szpunar Prezes Zarządu Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego jako organizacją koordynującą
i wspierającą Uniwersytety Trzeciego Wieku z całej Polski od 2004 roku wraz z
Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności rozpoczęła ogólnopolski program granatowy „Uniwersytety Trzeciego Wieku”, którego celem było:


Projekt przewidywał nie tylko osiągniecie wymienionych wyżej celów, ale zakładał również rozwój nowo powstałych UTW oraz wzrost zaangażowania liderów poszczególnych Uniwersytetów w tworzeniu tejże społeczności.

Spośród całości projektów skierowanych do Uniwersytetów Trzeciego Wieku
i koordynowanych przez Fundację warto wspomnieć o szeregu konferencji organizowanych od 2004 roku dla UTW, które dały ich uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń, opinii oraz służyły integracji społeczności uniwersyteckiej.

Konferencje te, z których ostatnia miała miejsce w Maju 2009 roku w Opolu pokazały, że Uniwersytety Trzeciego Wieku odgrywają obecnie w Polsce niezwykłą rolę, a co najważniejsze mają poparcie zarówno władz samorządowych jak i państwowych.

Naszym natomiast najnowszym projektem adresowanym do Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jest czasopismo „Jestem w Formie”, wydawane od maja 2009 roku. Periodyk ten jest dziełem zarówno Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i aktywnych Słuchaczy UTW, którzy na jego łamach prezentują próbkę swojego talentu, dzielą się swoimi pasjami, spostrzeżeniami oraz wymieniają różne opinie i tym samym są współredaktorami gazetki.

Zainteresowanie, jakie wzbudził ten projekt sprawiło, że w chwili obecnej jesteśmy w trakcie tworzenia społecznościowego portalu internetowego, który w zamyśle ma być kontynuacją i rozszerzeniem treści zawartych w czasopiśmie.

Dotychczasowa współpraca z Państwem i zdobyte doświadczenie w działalności nakierowanej na Uniwersytety Trzeciego Wieku sprawiły, że nadal chcielibyśmy doskonalić się dla Państwa i swoją pracą przyczyniać się do szerzenia w Polsce  idei ustawicznego kształcenia.

Marek Szpunar
Prezes Zarządu
Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Więcej informacji o działaniach fundacji znajdą Państwo na stronie www.fundacja.uj.pl
strona główna kontakt forum statystyka