Nasze Projekty!
Polecamy!
Partnerzy i sponsorzy


zmień rozmiar tekstu:

Samoakredytacja


Uniwersytety, które zadeklarowały spełnianie warunków akredytacji:

Podane niżej Uniwersytety Trzeciego Wieku otrzymały dyplomy potwierdzające przejście procesu akredytacji w trakcie VII Międzynarodowej Konferencji UTW w Gdańsku w dniach 1-4 września 2010 roku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej miasto: Warszawa
osoba kierująca: Krystyna Lewkowicz
www.sgh.waw.pl
e-mail: utw@sgh.waw.pl
aktualna ilość słuchaczy: 650
uczelnia patronacka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku miasto: Krosno
osoba kierująca: Bogumiła Błażejowska
www.utw-krosno.pl
aktualna ilość słuchaczy: 200
uczelnia patronacka: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Krośnie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie Miasto: Działdowo
osoba kierująca: Krystyna Mroczkowska
www.utwdzialdowo.eu
aktualna ilość słuchaczy: 250
uczelnia Patronacka: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
w Olsztynie
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku miasto: Gdańsk
osoba kierująca: Ludwika Sikorska
www.univ.gda.pl/pl/gutw
aktualna ilość słuchaczy: 1200
uczelnia patronacka: Uniwersytet Gdański
Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku miasto: Radomsko
osoba kierująca: Ewa Kaczmarczyk
http://utwradomsko.bloog.pl
aktualna ilość słuchaczy: 50
uczelnia patronacka: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi.
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku miasto: Płock
osoba kierująca: Maria Nagórka
www.sutwplock.pl
aktualna liczba słuchaczy: 315
uczelnia Patronacka: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Płocku
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku miasto: Zielona Góra
osoba kierująca: Zofia Banaszak
www.utw.zgora.pl
aktualna liczba słuchaczy: 785
uczelnia Patronacka: Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie miasto: Warszawa
osoba kierująca: doc. dr Krystyna Jachna
www.kaweczynska.pl
aktualna liczba słuchaczy: 136
uczelnia Patronacka: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Uniwersytet Każdego Wieku miasto: Bydgoszcz
osoba kierująca: Dorota Dąbrowska
www.wsb.bydgoszcz.pl
aktualna ilość słuchaczy: 205
uczelnia patronacka: Wyższa Szkoła Bankowa
Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj kolorowo miasto: USTKA
osoba kierująca: Barbara Paszkiewicz
www.utw.ustka.pl
aktualna ilość słuchaczy: 150
uczelnia patronacka: Akademia Pomorska w Słupsku
UTW Pruszcz Gdański  miasto: Pruszcz Gdański
osoba kierująca: Halina Szumiło
www.fundacja-jb.yoyo.pl
aktualna ilość słuchaczy: 180
uczelnia patronacka: Uniwersytet Gdański
Akademia Umiejętności w Kartuzach filia Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku miasto: Kartuzy
osoba kierująca: Aleksandra Lewicz
www.[ ]
aktualna ilość słuchaczy: 65
uczelnia patronacka: Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku miasto: Rybnik
osoba kierująca: Danuta Mrożek
www.rybnik.pl/rkutw/
aktualna ilość słuchaczy: 357
uczelnia patronacka: Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku miasto: Milanówek
osoba kierująca: Maria Dominika Inkielman
www.mu3w.pl
aktualna ilość słuchaczy: 135
uczelnia patronacka: Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Podkowieńska Wyższa Szkoła Medyczna
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku miasto: Lublin
osoba kierująca: Małgorzata Stanowska
www.utw.lublin.pl
aktualna ilość słuchaczy: 1500
uczelnia patronacka: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stragardzie Szczecińskim miasto: Stargard Szczeciński
osoba kierująca: Witold Matełko
www.utw.stargard.pl
aktualna liczba słuchaczy: 267
uczelnia patronacka: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie
Uniwersytet Trzeciego Wieku im.H.Szwarc w Warszawie miasto: Warszawa
osoba kierująca: Irena Moskal
www.cmkp.edu.pl
aktualna liczba słuchaczy: 969
uczelnia patronacka: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdniku miasto: Świdnik
osoba kierująca: Andrzej Krygier
www.swidnik.pl
aktualna ilość słuchaczy: 170
uczelnia patronacka: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku miasto: Morąg
osoba kierująca: Aniela Pilarczyk
www.utw.morag.pl
aktualna ilość słuchaczy: 160
uczelnia patronacka: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
UTW w Prudniku Filia Opolskiego UTW miasto: Prudnik
osoba kierująca: Stanisława Śliwińska
www.uiiiw.pl
aktualna ilość słuchaczy: 50
uczelnia patronacka: Uniwersytet Opolski
Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Miasto: Wałbrzych
osoba kierująca: Teresa Ziegler
www.sudecki-utw.walbrzych.pl
aktualna ilość słuchaczy: 120
uczelnia patronacka: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz miasto: Łódź
osoba kierująca: Brygida Butrymowicz
www.3wiek.uni.lodz.pl
aktualna ilość słuchaczy: 950
uczelnia patronacka: Uniwersytet Łódzki
Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku miasto: Warszawa
osoba kierująca: Elżbieta Kamińska
www.cpk.art.pl
aktualna ilość słuchaczy: 348
uczelnia patronacka: Warszawski Uniwersytet Medyczny
oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
miasto: Warszawa
osoba kierująca: Irena Wieluniecka-Roguska
www.uutw.home.pl
aktualna ilość słuchaczy: 867
uczelnia patronacka: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku miasto: Gniezno
osoba kierująca: Danuta Wiśniewska
www.gutw.edupage.org
aktualna ilość słuchaczy: 458
uczelnia patronacka: Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grodzisk Mazowiecki miasto: Grodzisk Mazowiecki
osoba kierująca: Krystyna Prędkopowicz
www.europaimy.org
aktualna ilość słuchaczy: 150
uczelnia patronacka: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Podkowieńska Wyższa Szkoła Medyczna
Towarzystwo UTW Poznań miasto: Poznań
osoba kierująca: prof. dr Andrzej Kostrzewski
www.utwpoznan.tnb.pl
aktualna ilość słuchaczy: 1482
uczelnia patronacka: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słupsku miasto: Słupsk
osoba kierująca: Urszula Wyrwa
www.sutwslupsk.nazwa.pl/
aktualna ilość słuchaczy: 200
uczelnia patronacka: U Akademia Pomorska w Słupsku

Podane niżej Uniwersytety Trzeciego Wieku otrzymają dyplomy potwierdzające akredytację w trakcie VIII Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku jaka we wrześniu 2011 roku będzie miała miejsce w Gnieźnie.
Czekamy na kolejne zgłoszenia!

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim miasto: Gorzów Wielkopolski
osoba kierująca: Edward Korban
www.utw-gorzow.webpark.pl
aktualna ilość słuchaczy:
uczelnie patronackie:
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.,
Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.,
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach miasto: Tychy
osoba kierująca: dr Rafał Żelazny
www.wszins.tychy.pl
aktualna ilość słuchaczy: 650
uczelnia patronacka: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Inowrocławiu miasto: Inowrocław
osoba kierująca: Katarzyna Pałasz
www.wsg.inowroclaw.pl
aktualna ilość słuchaczy: 300
uczelnia patronacka: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w Kutnie miasto: Kutno
osoba kierująca: Maria Wierzbicka
www.utwkutno.pl
aktualna ilość słuchaczy: 291
uczelnia patronacka: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opolu uczelnia: Uniwersytet Opolski
miasto: Opole
osoba kierująca: Halina Łubniewska
aktualna ilość słuchaczy:
uczelnia patronacka: Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie miasto: Szczecin
osoba kierująca: Apolonia Czajkowska
www.sutw.szczecin.pl
aktualna ilość słuchaczy: 1100
uczelnia patronacka: Uniwersytet Szczeciński
Bielski Uniwersytet Trzeciego Wieku miasto: Bielsko Biała
osoba kierująca: dr Halina Moszyńska
www.utw.ath.bielsko.pl
aktualna ilość słuchaczy: 400
uczelnia patronacka: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włodawie miasto: Włodawa
osoba kierująca: Irena Rutkowska
www.utw.wlodawa.cba.pl
aktualna ilość słuchaczy:
uczelnia patronacka: Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Społecznych w Chełmie
Salezjański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łodzi miasto: Łódź
osoba kierująca: Alicja Król-Kamińska
www.fundacja.bosko.pl
aktualna ilość słuchaczy: 95
uczelnia patronacka: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie miasto: Międzychód
osoba kierująca: Tadeusz Środecki
www.utw.miedzychod.pl
aktualna ilość słuchaczy: 328
uczelnia patronacka: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku miasto: Włocławek
osoba kierująca: mgr Stanisław Dybał
www.wloclawek.utw.pl
aktualna ilość słuchaczy: 352
uczelnia patronacka: Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 we Włocławku
Uniwersytet Trzeciego Wieku "Piękne Życie" Stowarzyszenia Miłośników Dębna miasto: Dębno (woj. zachodniopomorskie)
osoba kierująca: Aniela Kołodziej
aktualna ilość słuchaczy: 58
uczelnia patronacka: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie miasto: Warszawa
osoba kierująca: Weronika Zwierzyńska
www.bpursus.waw.pl
aktualna ilość słuchaczy: 222
uczelnia patronacka: Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
osoba kierująca: mgr Anna Więcławska
uczelnia patronacka: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim
osoba kierująca: Józef Kozan
uczelnia patronacka: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Trzeciego Wieku UEk w Krakowie
osoba kierująca: mgr Krzysztof Biel
uczelnia patronacka: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rudzie Śląskiej
osoba kierująca: Teresa Chudziak
uczelnia patronacka: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim
osoba kierująca: dr Helena Hrapkiewicz
uczelnia patronacka: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Trzeciego Wieku ALMAMER Szkoły Wyższej
osoba kierująca: Danuta Woźniakowska
uczelnia patronacka: ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim
osoba kierująca: dr Aleksander Kobylarek
uczelnia patronacka: Uniwersytet Wrocławski
Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku
osoba kierująca: Grażyna Smolińska
uczelnia patronacka: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
osoba kierująca: Bożena Zglińska
uczelnia patronacka: Akademia Morska w Gdyni
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP
osoba kierująca: Józef Pazderski
uczelnia patronacka: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie   
osoba kierująca: Danuta Kamieniecka-Przywara
uczelnia patronacka: Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Przemyślu   
osoba kierująca: dr n. praw. Roman Zdybel
uczelnia patronacka: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie
osoba kierująca: mgr Maria Zielony
uczelnia patronacka: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu
osoba kierująca: Wiesława Olczyk
uczelnia patronacka: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bolesławcu
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach
osoba kierująca: mgr Joanna Pachucka
uczelnia patronacka: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku   
osoba kierująca: mgr Janina Peikert
uczelnia patronacka: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku
osoba kierująca: Zofia Piłat
uczelnia patronacka: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
osoba kierująca: Lucyna Kozub-Jentys
uczelnia patronacka: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy
osoba kierująca: dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. UKW
uczelnia patronacka: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Iławie
osoba kierująca: Elżbieta Lewandowska
uczelnia patronacka: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu
osoba kierująca: Maria Kopytek
uczelnia patronacka: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim
osoba kierująca: Wojciech Brodziński
uczelnia patronacka: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wieplkopolskim
Bydgoski Uniwersytet Trzeciego Wieku
osoba kierująca: Zenobia Frelichowska
uczelnia patronacka: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jastrzębiu-Zdroju
osoba kierująca: Krystyna Jurewicz
uczelnia patronacka:  Uniwersytet Śląski w Katowicach
Stowarzyszenie-Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
osoba kierująca : Ewa Spas
www.wutw.pl
aktualna ilość słuchaczy:360
uczelnia patronacka: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku
osoba kierująca: Otylia Piechowska
www.lutw.free.ngo.pl
aktualna ilość słuchaczy:157
uczelnia patronacka: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
UTW w Dąbrowie Górniczej
osoba kierująca: Magdalena Kozak
 www.wsb.edu.pl/utw
aktualna ilość słuchaczy: 180
uczelnia patronacka: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Uniwersytet Złotego wieku Pokolenia przy stowarzyszeniu Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku
osoba kierująca: mgr Reginę Sieradzką
www.sploprudnik.ovh.org
aktualna ilość słuchaczy:100
uczelnia patronacka: Uniwersytet Opolski
Akademia Sztuki Trzeciego Wieku we Wrocławiu

osoba kierująca : Mateusz Budzyński
www.astw.art.pl0
aktualna ilość słuchaczy: 80
uczelnia patronacka: Akademia Sztuk Pięknych im, Eugeniusza Geperta we Wrocławiu

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekononicznej w Brzegu
osoba kierująca: Ewa Bruzi
www.wshe.edu.p
ilość słuchaczy: 140
uczelnia patronacka : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekononiczna w Brzegu
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach
osoba kierująca: Lidia Berner
uczelnia patronacka: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach
List przewodni Ryszarda Kruka do Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce

RKruk.jpg Ur. 1950, absolwent Wydziału Prawa UJ, z zamiłowania kolekcjoner. Były Wiceprezes Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości (1991-2005) i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (1999-2005), współautor projektu „Uniwersytety Trzeciego Wieku”, realizowanego wspólnie z Fundacją dla UJ. Zakochany w Muszynie, gdzie wspólnie z żoną Bożeną wydają rocznik Almanach Muszyny i prowadzą program stypendialny dla uzdolnionej naukowo i artystycznie młodzieży. Aktualnie doradca zarządu Enterprise Investors Corporation.


SAMOAKREDYTACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Organizowanie się ludzi „Trzeciego Wieku” wokół wspólnych zainteresowań, a także celów edukacyjnych jest jednym z najpiękniejszych przejawów aktywności społeczeństwa obywatelskiego. Ruch ten winien być kultywowany i wspierany przez instytucje państwowe, samorządowe, edukacyjne, jak i organizacje pozarządowe.

Jedną ze specyficznych form aktywności seniorek i seniorów są Uniwersytety Trzeciego Wieku, które funkcjonują w wielu państwach świata. Ta zapoczątkowana we Francji w roku 1973 inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem w Polsce. Realizowany od roku 2003 przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego program Uniwersytety Trzeciego Wieku przyczynił się do rozwoju tego zjawiska. Dzisiaj w Polsce funkcjonuje ponad 200 instytucji grupujących ludzi „Trzeciego Wieku”, które używają tej odpowiedzialnej nazwy „Uniwersytet”. Słowo „Uniwersytet” ma w Polsce szczególne znaczenie; wiele instytucji edukacyjnych, już o sporych zasługach, i wiele miast, w których funkcjonują szkoły wyższe, zabiega, aby placówki te miały prawo używać powyższej nazwy. Musimy zadbać, aby Uniwersytety Trzeciego Wieku spełniały kryteria pozwalające z dumą nosić tę dumną nazwę: „Uniwersytet”. Dyskutowaliśmy nad nimi wspólnie z działaczami UTW na konferencjach organizowanych przez Fundację dla UJ. Na tej podstawie sądzę, że każda forma aktywności ludzi „Trzeciego Wieku”, pretendująca do nazwy „Uniwersytet” winna spełniać cztery kryteria.

1. Działać minimum dwa lata w oparciu o statut (dotyczy UTW posiadających osobowość prawną) lub regulamin (pozostałe UTW), określający zasady funkcjonowania, w tym tryb przyjmowania słuchaczy.
2. Mieć podpisaną umowę o patronacie z Wyższą Uczelnią.
3. Posiadać Radę Programową, w skład której wchodzi reprezentant Wyższej Uczelni
4. Dysponować planem zajęć dydaktycznych na dany rok, określającym tematykę i wykładowców.

Każdy może sprawdzić, czy spełnia powyższe kryteria. W oparciu o aktualizowaną stronę www.utw.pl , stworzona zostanie możliwość uzyskania potwierdzenia statusu samoakredytacji.

Budowanie autorytetu UTW w społeczeństwie wymaga od ich zwolenników troski o wysoki poziom edukacyjnej działalności, bowiem „szlachectwo zobowiązuje”.

Ryszard Kruk


strona główna kontakt forum statystyka