Nasze Projekty!
Polecamy!
Partnerzy i sponsorzy


zmień rozmiar tekstu:

FAKTY


2014-06-03
ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działań na rzecz społeczności lokalnej.

W 2012 roku we współpracy ze środowiskiem uniwersytetów trzeciego wieku wypracowaliśmy model tworzenia grup wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną. Rozpoznaliśmy potrzeby, zdiagnozowaliśmy bariery i szanse dla rozwoju wolontariatu seniorów na UTW.

W tym roku chcemy zaprosić do współpracy kolejne 10 Uniwersytetów, które chciałyby utworzyć lub rozwijać takie grupy na swoim UTW. Współpracę z 10 UTW zaplanowaliśmy na okres: październik 2014- grudzień 2015. Zapraszamy szczególnie te UTW, które są zainteresowane  zdobyciem wiedzy na temat m.in. organizacji wolontariatu i działań międzypokoleniowych, metod pracy w małych grupach,  promocji działań społecznych oraz realizacji konkretnych akcji z mieszkańcami.

W ramach naszego wsparcia 3-osobowe Zespoły z 10 UTW wezmą udział w cyklu trzech dwudniowych warsztatów przygotowujących do utworzenia grupy wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną. Przedstawiciele UTW skorzystają także z wizyty studyjnej w organizacji zajmującej się wolontariatem seniorów oraz ze wsparcia trenera z sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów prowadzonej przez Towarzystwo ę. Grupy wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną, które powstaną w UTW, otrzymają także mikro dotację na  pierwsze działania grupy.

UTW zainteresowane współpracą prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) mailem na adres utw@seniorzywakcji.pl do dnia  10 czerwca 2014. Wyboru dokonamy na podstawie nadesłanych formularzy.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU zainteresowanych utworzeniem grupy wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną:

Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy


Informacja o UTW dla społeczności lokalnych:

Informacja o UTW dla społeczności lokalnychInformacja o UTW dla społeczności lokalnych


strona główna kontakt forum statystyka
id