Nasze Projekty!
Polecamy!
Partnerzy i sponsorzy


zmień rozmiar tekstu:

FAKTY


2013-02-08
Konkurs dotacyjny - regionalne spotkania UTW
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności ogłasza konkurs dotacyjny na organizację regionalnych spotkań/konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Na wsparcie  finansowe i merytoryczne mogą liczyć spotkania/konferencje prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod warsztatowych, nastawione na integrację, współpracę i wymianę doświadczeń Uniwersytetów w regionie oraz wzmocnienie wiedzy i umiejętności ich liderów.
Przewidujemy wsparcie 5 regionalnych spotkań/konferencji UTW, zorganizowanych w okresie od kwietnia 2013 do grudnia 2013. Wysokość dotacji na organizację spotkania/konferencji to 12 - 18 tys. zł.
Spotkania te powinny trwać min. 2 dni i realizować przynajmniej trzy spośród poniższych celów:
1. Integracja i wzmacnianie sieci UTW w regionie.
2. Wymiana doświadczeń z zakresu prowadzenia i zarządzania UTW, współpracy z samorządem i partnerami.
3. Inwestowanie w rozwój umiejętności i wiedzy liderów UTW.
4. Promocja  działań UTW na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie  współpracy międzypokoleniowej i wolontariatu osób starszych (wymiana doświadczeń, zdobywanie nowych umiejętności).
5. Promocja  działań UTW na rzecz edukacji obywatelskiej osób starszych oraz rzecznictwa interesów seniorów.
6. Tworzenie wspólnych zasobów dla  UTW w regionie (baza wykładowców, narzędzia edukacyjne).
7. Wypracowanie wspólnych strategii rozwoju UTW i działań rzeczniczych oraz projektów angażujących do współpracy kilka UTW w regionie.


UTW zainteresowane organizacją regionalnego spotkania/ konferencji mogą składać do Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” listy intencyjne do 5 kwietnia 2011. Listy prosimy nadsyłać na adres listy@seniorzywakcji.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 12 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej programu www.seniorzywakcji.pl.

Zasady Konkursu do pobraniaTUTAJ

Formularz listu intencyjnego można pobraćTUTAJ

Formularz budżetu spotkań/konferencji  TUTAJ

Informacji o konkursie na regionalne spotkania/ konferencje UTW udziela: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”: Katarzyna Ścieszka, tel. 22 396 55 16 lub 19; email: listy@seniorzywakcji.plstrona główna kontakt forum statystyka
id