Nasze Projekty!
Polecamy!
Partnerzy i sponsorzy


zmień rozmiar tekstu:

FAKTY


2013-02-02
ŁĄCZNICY 3 WIEKU

ŁĄCZNICY 3 WIEKU
INTEGRACJA I EDUKACJA SENIORÓW – ZŁĄCZENI WSPÓLNYM CELEM


W Małopolsce startuje nowatorski projekt ŁĄCZNICY 3 WIEKU, kierowany do osób 50+, działających na rzecz organizacji pozarządowych. Jego celem jest specjalistyczna edukacja liderów społecznych w zakresie: obywatelskich praktyk w Europie, coachingu i WEBkomunikacji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty instruktora, wsparcie finansowe i logistyczne. Warsztaty rozpoczynają się w marcu br. w Krakowie, a udział w nich jest bezpłatny. Projekt realizuje Stowarzyszenie Menedżerów i Organizatorów Kultury SMOK we współpracy z Fundacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedsięwzięcie powstało z myślą o aktywnych seniorach, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności, aby stać się „łącznikami” starszego pokolenia z resztą społeczeństwa. Ich zadaniem będzie wspieranie obywatelskich inicjatyw, idei kształcenia ustawicznego osób starszych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Projekt kierowany jest zarówno do osób udzielających się w strukturach NGO, jak i do tych, którzy dopiero planują założyć własną organizację pozarządową lub w niej działać. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby z powiatów: wielickiego, oświęcimskiego, dąbrowskiego, nowotarskiego oraz chrzanowskiego. Pierwsza sesja warsztatów rozpocznie się w marcu br. w Krakowie

W programie
specjalistycznych warsztatów (70h dydaktycznych):
- ŁĄCZNICY 3 WIEKU – rola seniorów w życiu społecznym
- Komputerowe i internetowe ABC
- Coaching – jak zostać dobrym trenerem
- Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
- Dobre praktyki obywatelskie w Europie ( z udziałem eksperta z Finlandii)

Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnik, który pozytywnie zda egzamin końcowy uzyska certyfikat instruktora. Każdy beneficjent otrzyma także wsparcie w postaci  doradztwa merytorycznego dotyczącego organizacji warsztatów, szkoleń i spotkań, jak również logistyki (bezpłatny dostęp do sal  wykładowych i komputerowych).

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Patronami medialnymi przedsięwzięcia są: TVP Kraków, Radio Kraków, Gazeta Krakowska, portale: NGO.PL i SUPERSTARSI.PL.

Szczegółowe informacje i rekrutacja:
Renata Postawa – Asystentka Koordynatora
tel. 12 63 238 30
e-mail: biuro@lacznicy3wieku.uj.pl
www.lacznicy3wieku.uj.pl

ulotka str 1

ulotka str 2


strona główna kontakt forum statystyka
id