Nasze Projekty!
Polecamy!
Partnerzy i sponsorzy


zmień rozmiar tekstu:

FAKTY


2012-01-18
Konkurs „Seniorzy w Akcji. UTW dla społeczności”

Ogłoszono konkurs „Seniorzy w akcji. UTW dla społeczności”

logo_UTW_male2.jpgTowarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ogłosiło właśnie konkurs „Seniorzy w Akcji. UTW dla społeczności”. Konkurs wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Pokoleń oraz roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jego głównym celem jest promocja dobrych praktyk wypracowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku w działaniach na rzecz społeczności lokalnych.

W Polsce działa już ponad 350 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Skupiają one blisko 100 000 osób starszych. To ogromny kapitał społeczny, potencjał wolnego czasu, wiedzy, doświadczenia i pomysłów. Warto go wykorzystać do działań, które odpowiadają na ważne potrzeby lokalnych społeczności. Jak pokazują badania, osoby starsze w naszym kraju w niewielkim stopniu angażują się w takie właśnie działania. Uniwersytety Trzeciego Wieku mogą odegrać ogromnie ważną rolę w kreowaniu wśród seniorów „mody” na wolontariat i społeczne zaangażowanie.

W konkursie „Seniorzy w akcji. UTW dla społeczności” wyróżnione zostaną przedsięwzięcia, które wykraczają poza bieżącą działalność edukacyjną UTW, otwierają UTW na współpracę ze środowiskiem lokalnym, promują wolontariat seniorów i współpracę międzypokoleniową. Celem konkursu jest także docenienie konkretnych wolontariuszy z UTW zaangażowanych w działania społeczne.

Konkurs jest skierowany do Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających na terenie całej Polski. Jeden UTW może zgłosić dwie nominacje w każdej z dwóch kategorii konkursu:

Dobra praktyka UTW – realizowany w chwili obecnej lub zrealizowany w ciągu ostatnich trzech lat projekt/działanie UTW na rzecz społeczności lokalnej (np. wolontariat seniorów, współpraca międzypokoleniowa, projekty obywatelskie),
Wolontariusz UTW – słuchacz UTW w wieku 55+, który aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej w ramach działań prowadzonych lub wspieranych przez UTW lub młody wolontariusz do 35 r.ż., który w ciekawy sposób współpracuje z UTW.

Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu złożone z niezależnych ekspertów. Jury przyzna 7 wyróżnień. Jedno, specjalne wyróżnienie przyznają internauci w internetowym głosowaniu. Laureaci konkursu otrzymają statuetki i dyplomy. Rozstrzygnięcie nastąpi 19 marca 2012, podczas Kongresu UTW w Sali Kongresowej w Warszawie.

W celu zgłoszenia dobrej praktyki/wolontariusza na konkurs należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu i przesłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na adres UTW@seniorzywakcji.pl do dnia 13 lutego 2012. Formularze oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.seniorzywakcji.pl.

Informacji o Konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” – Agnieszka Gójska, tel. 606 689 906, (22) 396 55 16 (19); email: UTW@seniorzywakcji.pl .
Więcej informacji na stronie www.seniorzywakcji.pl


strona główna kontakt forum statystyka
id