Nasze Projekty!
Polecamy!
Partnerzy i sponsorzy


2015-11-25

Dnia 16 listopada 2015 r. odbył się wykład w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzony przez Panią Joannę Keszkę na temat „Wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet – profilaktyki i sposobów radzenia sobie z problemem”. Został on zorganizowany przy współpracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim i Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorom i słuchaczom serdecznie dziękujemy!

Zdjęcia z wykładu w UTW Ostrowiec Św. - kliknij "więcej"

2015-11-23

Dnia 13 października 2015 r. odbył się wykład w Bydgoszczy prowadzony przez Panią Joannę Keszkę na temat „Wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet – profilaktyki i sposobów radzenia sobie z problemem”. Został on zorganizowany przy współpracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy i Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorom i słuchaczom serdecznie dziękujemy!

Zdjęcia z wykładu w Bydgoszczy. - kliknij "więcej"  

2015-09-17
Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego poleca Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku zrzeszającą Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Celami Federacji są między innymi:
  • dbałość o wysoki poziom działalności edukacyjnej członków Federacji UTW, we współpracy z uczelniami wyższymi, środowiskiem akademickim, instytucjami naukowo – badawczymi, pracownikami naukowymi oraz jednostkami oświatowymi
  • działalność na rzecz ochrony zdrowia oraz ułatwienia dostępu do służby zdrowia w szczególności dla osób starszych
  • działalność na rzecz osób starszych w tym emerytów, rencistów, bezrobotnych, osób poszkodowanych w wyniku przestępstw
  • działalność na rzecz poprawy warunków bytowych i socjalnych osób starszych, w tym
  • osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, w szczególności przeciwdziałanie ich dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu
Wszystkich Państwa zainteresowanych działalnością Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.federacjautw.pl
2014-04-18
Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji dla Seniora serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  w organizowanej przez nas rokrocznie konferencji dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku i środowisk senioralnych.

W tym roku konferencja pt. „Starość TO radość”, nad którą patronat objął  Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezydent m. Krakowa Jacek Majchrowski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa odbędzie się 9 maja w Krakowie, w BWA Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a.

Po konferencji planujemy przygotowanie wydawnictwa edukacyjnego, które będzie udostępnione wszystkim UTW w Polsce oraz zainteresowanym środowiskom, działającym na rzecz seniorów.

Opis i plan konferencji w załączniku PDF

Serdecznie zapraszamy,
Marek Szpunar, Prezes Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dominika Jaźwiecka - Prezes Fundacji dla Seniora

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
konferencja@utw.pl2013-06-25

Fundacja Przedsiębiorczość zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli lokalnych samorządów, biznesu oraz mediów na spotkanie „Word Cafe”. Inicjatywa ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy z zakresu nowoczesnej komunikacji  i promocji,  z uwzględnieniem potrzeb różnych sektorów.

Spotkanie odbędzie się 2 lipca br. w Żarach, udział w nim jest bezpłatny.

2013-05-07

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na:

Koncert charytatywny "Muzyka niesie nadzieję"

który odbędzie się 9 maja, w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

W koncercie wystąpi Urszula Rojek - solistka operetki wiedeńskiej o wyjątkowo pięknym głosie. Towarzyszyć jej będzie kwintet muzyków krakowskiej Akademii Muzycznej.
W programie Złota i srebrna era operetki wiedeńskiej usłyszą Państwo między innymi arie z operetek: Wesoła wdówka, Zemsta nietoperza, Noc w Wenecji, arię koncertową Odgłosy wiosny, znane walce i polki z operetek wiedeńskich oraz wiele utworów Johana Straussa, Roberta Stolza, Franza Lehara i Emmericha Kalmanna.

Dochód z koncertu przekazany zostanie na wsparcie badań onkologicznych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2013-03-13

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz  

Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej  

zapraszają na szkolenie:  

GRANT NORWESKI - SKUTECZNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW I PROMOCJA PROJEKTÓW

Patronat nad szkoleniem objęło Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Termin szkolenia: 20 marca 2013 r., godz. 9.00-16.00 (8 h szkoleniowych)

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Grodzka 15, 31-006 Kraków, siedziba Stowarzyszenia Gmin i Powiatów w Małopolsce

szkolenie - GRANT NORWESKI - SKUTECZNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW I PROMOCJA PROJEKTÓW

2013-03-05

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego uruchomiła właśnie stronę na Facebooku dla osób 50+.

Zapraszamy użytkowników Facebooka do polubienia strony projektu AKADEMIA 50+!

Będziemy na niej zamieszczać aktualne informacje o bezpłatnych szkoleniach, informacje dot. incjatyw dla osób po 50 roku życia ( konferencje, warsztaty, oferta kulturalna, wolontariat, akcje lokalne), ciekawostki i newsy. Będziemy zachęcać do dyskusji na różne tematy i organizować konkursy.

akademia50plus-pas.jpg

2015-09-17

Szanowni Państwo,

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza na wykład „Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet – profilaktyka i sposoby radzenia sobie z problemem” prowadzony przez magister Joannę Keszkę, eksperta od kobiecego zdrowia intymnego. Sponsorem wykładu jest kanadyjska firma farmaceutyczna Apotex, światowy lider w opracowywaniu i produkcji leków generycznych.

Wykłady będą odbywać się w różnych miastach Polski od października 2015 roku do stycznia 2016 roku.

Pierwszy z nich już 13 października w Bydgoszczy!

Harmonogram wykładów: [ plik PDF ]

Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie internetowej. 

Wykłady Gniezno

2014-06-03

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działań na rzecz społeczności lokalnej.

W tym roku chcemy zaprosić do współpracy kolejne 10 Uniwersytetów, które chciałyby utworzyć lub rozwijać takie grupy na swoim UTW. Współpracę z 10 UTW zaplanowaliśmy na okres: październik 2014- grudzień 2015. Zapraszamy szczególnie te UTW, które są zainteresowane  zdobyciem wiedzy na temat m.in. organizacji wolontariatu i działań międzypokoleniowych, metod pracy w małych grupach,  promocji działań społecznych oraz realizacji konkretnych akcji z mieszkańcami.

UTW zainteresowane współpracą prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) mailem na adres utw@seniorzywakcji.pl do dnia  10 czerwca 2014. Wyboru dokonamy na podstawie nadesłanych formularzy.

2013-02-08

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności ogłasza konkurs dotacyjny na organizację regionalnych spotkań/konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Na wsparcie  finansowe i merytoryczne mogą liczyć spotkania/konferencje prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod warsztatowych, nastawione na integrację, współpracę i wymianę doświadczeń Uniwersytetów w regionie oraz wzmocnienie wiedzy i umiejętności ich liderów.
Przewidujemy wsparcie 5 regionalnych spotkań/konferencji UTW, zorganizowanych w okresie od kwietnia 2013 do grudnia 2013. Wysokość dotacji na organizację spotkania/konferencji to 12 - 18 tys. zł.

2013-02-02

INTEGRACJA I EDUKACJA SENIORÓW – ZŁĄCZENI WSPÓLNYM CELEM

W Małopolsce startuje nowatorski projekt ŁĄCZNICY 3 WIEKU, kierowany do osób 50+, działających na rzecz organizacji pozarządowych. Jego celem jest specjalistyczna edukacja liderów społecznych w zakresie: obywatelskich praktyk w Europie, coachingu i WEBkomunikacji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty instruktora, wsparcie finansowe i logistyczne. Warsztaty rozpoczynają się w marcu br. w Krakowie, a udział w nich jest bezpłatny. Projekt realizuje Stowarzyszenie Menedżerów i Organizatorów Kultury SMOK we współpracy z Fundacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

logo projektu

2013-02-01

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym: pracowników, członków i wolontariuszy do udziału w projekcie Akademia 50+. Przedsięwzięcie adresowane jest również do osób, które dopiero planują działać społecznie w strukturach NGO. Już 21 lutego br. w Katowicach rozpocznie się w ramach Akademii 50+ cykl warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe i umiejętności z zakresu: finansowania organizacji ze środków unijnych i donatorów, wizerunku organizacji i budowania partnerstw. Szkolenia są bezpłatne.

Akademia 50+ jest projektem szkoleniowym, którego organizatorami są Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja 4SELF. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Na Śląsku najbliższe szkolenia odbędą się  w dniach 21 - 24 lutego br. w centrum Katowic, w programie warsztatów:
21.02.2013 - Partnerstwo -współpraca zamiast konkurowania
22.02.2013 - Techniki zarządzania projektem, nauka myślenia projektowego
23.02.2013 - Wizerunek organizacji
24.02.2013 - KREDYTOWANIE -Finansowanie – jak nie pchać się w pułapki, lecz skutecznie pozyskiwać i efektywnie wykorzystywać środki zewnętrzne dla zwiększenia potencjału NGO

Akademia 50 plus

2013-01-31

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza wszystkich słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku do wzięcia udziału w projekcie "Z mobilnością w trzeci wiek".  Projekt "Z mobilnością w trzeci wiek" jest realizowany w okresie od października 2012 roku do końca marca 2013 roku na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w sześciu miastach w całej Polsce. "Z mobilnością w trzeci wiek" to projekt szkoleniowy, na który składają się wykłady i warsztaty dotyczące nowoczesnych technologii. Skierowany szczególnie do Uniwersytetów Trzeciego Wieku i osób w wieku 60+.

Głównym celem projektu jest edukacja osób w wieku 60+ poprzez zwiększenie świadomości korzyści płynących z udziału w społeczeństwie nowoczesnych technologii. Zadaniem projektu jest pokazanie, że korzystanie np. z tabletu, czy smartfona, często może być dużo prostsze niż korzystanie z komputera, a na pewno zdecydowanie może ułatwiać codzienne życie.

Projekt realizowany jest ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012.

Organizatorem Projektu jest Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Więcej: www.mobilny.utw.pl

Z mobilnością w III wiek

2012-11-23

Zapraszamy Państwa na wykłady o tematyce medycznej organizowanych w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku na terenie całej Polski. W najbliższym terminie odbędą się:

WYKŁAD XV
Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku
Dom Kultury, Saska Kępa, ul. Brukselska 23, Warszawa
Termin: 26.11.2012 godz. 10.00
Wykładowca: dr Andrzej Madej


WYKŁAD XVI
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, Sala Dębowa, al. Wojska Polskiego 9, Zielona Góra
Termin: 27.11.2012 godz. 16.00
Wykładowca: dr Piotr Mitkowski

Udział w wykładzie jest bezpłatny. Przewidziany jest również drobny poczęstunek.

Wykłady potrwają max. 1,5h.

Udział w wykładzie jest bezpłatny. Przewidziany jest również drobny poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram całego cyklu wykładów  [ link

2012-10-30

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego przy wsparciu Fundacji Orange po raz kolejny rozpoczyna projekt wspierający Uniwersytety Trzeciego Wieku.

W pięciu miastach odbędą się wykłady, które mają zaprezentować seniorom Internet w ciekawszej postaci.

Pierwszy wykład rozpoczynamy już 5 listopada. Poniżej zamieszczamy harmonogram...

Fundacja.Orange.jpg

strona główna kontakt forum statystyka