Nasze Projekty!
Polecamy!
Partnerzy i sponsorzy


zmień rozmiar tekstu:

DATY


2013-03-13
szkolenie: GRANT NORWESKI - SKUTECZNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW I PROMOCJA PROJEKTÓW

szkolenie - GRANT NORWESKI - SKUTECZNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW I PROMOCJA PROJEKTÓW

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz  

Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej  

zapraszają na szkolenie:  

GRANT NORWESKI - SKUTECZNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW I PROMOCJA PROJEKTÓW


Patronat nad szkoleniem objęło Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.


Termin szkolenia: 20 marca 2013 r., godz. 9.00-16.00 (8 h szkoleniowych)

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Grodzka 15, 31-006 Kraków, siedziba Stowarzyszenia Gmin i Powiatów w Małopolsce

Opis i program szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się tworzeniem projektów oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych na finansowanie projektów organizacji pozarządowych, szczególnie do osób, które chcą rozwinąć warsztat twórczego projektowania, poznać metody i techniki budowania projektu, pisania wniosków aplikacyjnych i zarządzania procesem aplikowania o dofinansowanie w ramach grantów norweskich 2013. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się również jak skutecznie zaplanować promocję projektu.  Szkolenie odbędzie się z podziałem na dwie części:

I część (4 godziny wykładowe)
GRANT NORWESKI - SKUTECZNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW

Program:
 1. Informacje ogólne – Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG,
 2. Podstawowe wymogi merytoryczne i finansowe (partnerstwa, zasady oceny merytorycznej itp.)
 3. Rodzaje podmiotów uprawnionych do wsparcia,
 4. Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach MF EOG,
 5. Omówienie wydatków kwalifikowanych,
 6. Struktura projektu oraz studium wykonalności,
 7. Procedura ubiegania się o wsparcie,
 8. Warunki wypłaty dofinansowania,
Trener: Barbara Nosal-Biesiadecka   


II część (4 godziny wykładowe)
PROMOCJA PROJEKTÓW Z FUNDUSZY NORWESKICH

Program:  
 1. Planowanie strategii informacyjnej  
 2. Kanały i narzędzia komunikacji  
 3. Treści przekazu – zasady tworzenia komunikatów (formuła AIDA)  
 4. Identyfikacja wizualna – wymogi grantodawcy   
 5. Współpraca z mediami – Biuro Prasowe i Patronaty Medialne  
 6. Współpraca z partnerami
 7. Wydarzenia specjalne
 8. Harmonogram i realizacja działań
 9. Ewaluacja działań promocyjnych – raport

Trener: Anna Wrzesińska

Zasady uczestnictwa:
Przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania z plików) do 17 marca 2013 r. na adres mailowy:  katarzyna.rynduch@fundacja.uj.pl lub faksem: 12 632 38 30 oraz dokonanie wpłaty 240 zł.
Czas trwania –20.03.2013 r. 8h; godz. 09.00-16.00.
Koszt szkolenia:240 zł.

(Przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej firmy/organizacji koszt uczestnictwa od osoby wyniesie 200 zł)
Cena obejmuje koszt uczestnictwa w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, obiad oraz bufet kawowy w czasie szkolenia.
Więcej informacji pod nr tel. 12 632 38 30 lub adresem: katarzyna.rynduch@fundacja.uj.pl  
Uwaga!!
O przyjęciu na szkolenie decyduje wpłata najpóźniej do dnia 17 marca  2013 r.
Liczba miejsc ograniczona!

Wpłaty należy dokonać na rachunek:
BANK PEKAO SA 74 1240 4533 1111 0010 25 92 1349


W tytule przelewu prosimy wpisać hasło: szkolenie "GRANT NORWESKI - skuteczne pozyskiwanie środków i promocja projektów” - 20 marca 2013 r.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Fundacji dla UJ przy ul. Karmelickiej 34, II p

ZAPRASZAMY!

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie - [ format WORD  lub  format PDF ]

Informacja o szkoleniu - [ format PDF ]


strona główna kontakt forum statystyka
id